Половината от руснаците не знаят за безплатни лекарства за

Малко хора знаят, че родителите, чиито деца не са навършили три години, имат право да получават безплатно няколко безплатни наркотици. Изследването показа, че повече от двеста млади майки, живеещи в различни региони на нашата страна, повече от половината признават, че не знаят, че имат право на безплатни лекарства. 26% от респондентите заявиха, че мълчат за такъв "бонус" на държавата в поликлиниката. Освен това, дори когато самите родители напомнят на лекарите за тази възможност, те не дават рецепти за безплатни наркотици.

Припомнете си, че съгласно действащото законодателство деца под тригодишна възраст и деца от семейства с много деца на възраст до шест години имат право да получават безплатно лекарства, отпускани с рецепта.

Share:
Comments