Икономическото положение на семейството засяга функциите на

Децата от семейства с нисък социално-икономически статус полагат максимални усилия, за да пренебрегнат незначителната информация, идваща от околната среда, в сравнение с децата от семейства с високи доходи.

За проучването изследователите набират група от 28 деца на възраст 12-14 години с различен социоикономически статус. Проучването е проведено през обичайния учебен ден. За измерване на промените в нивото на кортизола, стресовия хормон през деня се вземат проби от слюнка от участниците. Децата попълниха и три въпросника, свързани с тяхното емоционално и мотивационно състояние в различно време.

През втората половина на деня децата бяха помолени да изпълнят задача, чиято същност беше да слушат различни звуци, които звучат едновременно. Чувайки един определен звук, те трябваше да натиснат бутона възможно най-бързо. По това време, с помощта на специално оборудване, вълните на мозъка им са записани.

Нямаше значителна разлика в отговора при изпълнение на задачата. Изследователите обаче са наблюдавали разлика в моделите на мозъчните вълни на участниците. Децата от по-богатите семейства показаха по-големи тета вълни в отговор на звуци, които изискват внимание, отколкото звуци, които трябва да бъдат игнорирани. Децата от другата група имаха обратната картина: тета вълните, причинени от звуци, които не заслужаваха внимание, бяха много по-големи. Нивото на кортизола при тези деца е също по-високо.

Всичко това предполага, че децата от по-бедните семейства трябва да положат повече умствени усилия, за да не обръщат внимание на незначителни дразнители. Може би това е така, защото те живеят в по-застрашителна среда, където е полезно да се обърне внимание на широк спектър от външни стимули, които могат да бъдат важни за оцеляването.

Share:
Comments