Учените: спортът значително увеличава възможността жените да

Американски учени в хода на изследванията стигнаха до едно интересно заключение, тъй като се оказа, че редовните посещения в салона и басейна могат да увеличат вероятността жените да заченат дете.

Проучването, проведено в Дания, включваше 3500 жени на възраст 18-40 години, които планираха бременност. В хода на експеримента около 70% от жените, които станаха членове на експерименталната група, успяха да забременеят.

В същото време изследователите записват и анализират информация не само за здравния статус на жените доброволци, но и за тяхната физическа активност. Основното заключение, направено от експертите, е следното: бременните жени постоянно изпитват не силно, но дълго физическо натоварване на чист въздух. Беше преди всичко колоездене и ходене в градината.

Окончателният анализ на данните доведе до заключението, че продължителните физиологични дейности (не повече от пет часа седмично) увеличават вероятността за зачеване на детето с 18%. Сравненията са проведени с подобна група от жени, които обаче са преживели физически усилия само за един час на седмица.

Въпреки това, дългите и интензивни спортни дейности, като например бягане, намаляват възможността за зачеване на дете с 32%. По този начин може да се заключи, че жените, които планират бременност, получават ограничена, но редовна физическа активност.

Share:
Comments