Учените: тютюнът може да се използва при лечение на рак

Австралийски учени откриха молекула в цвета на тютюна, който има изразени противоракови свойства. Обикновено тази молекула е насочена срещу различни бактерии и гъби - по този начин самозащитата на растението работи. Учените са ударени от факта, че молекула с тези свойства се открива в карциногенно растение.

Сега се правят проучвания за възможната употреба на тази молекула при лечението на рак.

Предклиничните проучвания са повече от окуражаващи. Един от най-трудните проблеми в областта на лечението на рака е ефектът от противоракова терапия върху целия организъм, докато може би откритата молекула може да засегне засегнатите клетки.

Share:
Comments