Сцените на жестокост във филмите и видеоигрите не засягат

Американски учени са научно доказали, че степента на влияние на насилствените филми и видеоигрите върху поведението на юношите е много преувеличена.

Професор по психология в Станфордския университет Кристофър Фъргюсън провежда серия от проучвания, чиято цел е историята на филмите и видеоигрите. Бяха анализирани и статистиките за престъпността. Проучването обхваща периода 1920-2005. Сравнителният анализ на сцените на насилие в киното с броя на масовите убийства, настъпили през този интервал, показа, че на фона на засиленото насилие в киното в самото общество се наблюдава намаляване на броя на убийствата.

Втората вълна от изследвания е посветена на въздействието на елементи на насилие, присъстващи във видеоигрите. Беше отбелязано, че от 1996 г. до 2011 г., въпреки увеличаването на сцените на убийства в компютърните игри, не се наблюдава скок в насилието сред подрастващите.

По този начин, според Фъргюсън, обществото неволно преувеличава влиянието на насилствените сцени на насилие върху поведението на младото поколение.

Share:
Comments