Мозъчното сканиране на мозъка показва колко дълго ще е

Учените са забелязали някои модели във функционирането на мозъка на хора, които наскоро са започнали да изпитват чувство на любов. Оказа се, че е възможно с голяма вероятност да се предвиди дали двойката ще остане заедно след три години. Резултатите от изследването доказват, че дори ако темите са били напълно уверени в любовта си, мозъчното сканиране ясно показва дали чувствата са наистина толкова силни, колкото са заявили доброволците.

Учените показаха на хората, участващи в изпробването на снимки на техните партньори. По време на процедурата за мозъчно сканиране от анкетираните бе поискано да помислят за близките си. При доброволци, чийто мозък показва по-голяма интензивност в сегмент, който реагира емоционално на визуална красота, но много по-малко в област, свързана с критика, шансовете за поддържане на трайна връзка обикновено са по-високи.

В експеримента участваха дванадесет души. От тях само 50% са останали с партньори след три години живот заедно. Професор Артър Арон, социален психолог в Университета на Стоуни Брук (Ню Йорк), заяви, че всички доброволци, участващи в проучването, са изпитвали много силна любов с избрания от тях, който отразява мозъчното сканиране. Съществуват обаче и специфични показатели, доказващи стабилността на това чувство.

Резултатите от този експеримент могат да се прилагат изцяло на практика, като помагат на хората, които изпитват трудности в отношенията. Освен това, според експерти, началният етап на романтичните взаимоотношения е важна връзка в развитието на дългосрочно партньорство.

Share:
Comments