Учени: представители от различни пола реагират различно на

Всички хора реагират по различен начин на стресови ситуации: или те се изолират сами в себе си, или напротив, се опитват да привлекат колкото се може повече от обкръжаващия ги свят към техния проблем.

Изследването показа, че жените се придържат към втората стратегия. В експеримента се появи съдбата на четиридесет мъже и четиридесет жени, които бяха подложени на стрес-тест (за да разрешат проблема или да направят реч пред аудиторията).

След това участниците преминаха през няколко теста, целящи да определят способността си да различават собствените си желания от желанията на други хора.

В състояние на стрес жените се справяха по-добре с тази задача.

Точно обратното беше с мъжете, които в стрес се справяха със задачата, по-лоша от останалите. Следователно, в стресови ситуации жените са по-разумни от мъжете.

Причината за това е, че жените са по-фокусирани да търсят подкрепа от околните.

Share:
Comments