Прогресът не зависи от интелекта

Американски учени са убедени, че успехът в кариерата не зависи от интелектуалните способности, а от характеристиките на характера на човека. Това важи и за образованието.

Психолозите са анализирали и корелирали с академичните постижения основни човешки качества (съвестност, съответствие, емоционална стабилност и откритост). В резултат на това се оказа, че при оценката на личността на ученика, както и на нивото на интелигентност, е възможно да се предскаже неговата академична работа. Най-адекватна беше прогнозата, която се проведе от познатите на студентите.

Личните характеристики на героя са четири пъти по-точни от развитието на интелектуалната сфера, прогнозират академичния успех на ученика. Най-голямо влияние върху академичните постижения оказваше откритостта и съвестта.

Учените са убедени, че тяхното откритие е страхотен подарък за всички ученици. В края на краищата, развиването на личните качества е много по-лесно от разузнаването.

Share:
Comments