Лакрилен начин на вземане на кръв при деца

Американските учени в хода на проучването стигнаха до изумително откритие: за да се диагностицира състоянието на тялото на детето, не е необходимо да се взема кръв за анализ. Ще има достатъчно и сълзи, чийто състав може да определи достатъчността на количеството витамини в тялото на детето. В този случай изобщо не е необходимо бебето да се сълзи. За анализа се използва специална лента, която, поставена под долния клепач, абсорбира очната течност. Тази процедура, разбира се, е отлична алтернатива на плашилото на всяка кръв.

Учените, които развиват този метод на изследване, са убедени, че в бъдеще ще бъде възможно да се създаде специален метод за лабораторни изследвания, който да позволи да се определи количеството витамини в човешкото тяло. Учените са убедени, че анализът на витамините е една от най-важните процедури, чрез които може да се прецени човешкото здраве.

Share:
Comments