Надежда гроновска осъди бившата си съпруга меладзе

Надежда Мейхер-Гранковска, която стана популярна поради участието си в групата "VIA Gra", създаде много добри отношения с продуцента на проекта Константин Меладез по време на своето време в отбора. Същевременно съпругата на композитора Яна не успя да се сприятели с Надежда. Грануская не харесва поведението на Яна след развода, особено последното интервю, дадено от бившата съпруга Меладзе.

Надеждата се оплаква, че Яна си позволява неприемливи откровения, дискусия за неща, които не могат да бъдат оповестени. "Извадете боклука от колибата", смята Гранковска, е неприемливо.

Яна отново се омъжва, но не спира да говори по посока на бившия съпруг. Според Гранковская, ако Яна имаше всичко толкова добро, колкото е показано, тя щеше да "пусне" връзката, която отдавна е била ушила в миналото.

Share:
Comments